Lạm dụng và nghiện ma túy

Ba loại thuốc theo toa thường bị lạm dụng là gì?  

Viện quốc gia về lạm dụng thuốc cho biết ba nhóm thuốc kê đơn thường bị lạm dụng là: Opioids, điều trị thuốc giảm đau hệ thần kinh trung ương (CNS), chẳng hạn như thuốc benzodiazepin (Xanax, Valium, Ativan), điều trị chứng lo âu và rối loạn giấc ngủ như amphetamine và (Adderall) hoặc (Concerta, Daytrana, Methylin, Ritalin), điều trị rối loạn thiếu tập trung và chứng ngủ rũ (rối loạn giấc ngủ).  

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày