Rối loạn giấc ngủ

Điều gì xảy ra nếu bạn có vấn đề về giấc ngủ?

Trong giấc ngủ bình thường, bạn trải qua REM và bốn giai đoạn ngủ không REM (NREM) nhiều lần trong một đêm. Giai đoạn 1 của giấc ngủ NREM là nhẹ nhất, trong khi giai đoạn 4 là sâu nhất. Khi bạn liên tục bị gián đoạn và không thể trải qua giấc ngủ bình thường từ các kiểu và giai đoạn này, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi, khó tập trung và chú ý trong khi bạn thức.

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày