Rối loạn giấc ngủ

Nói mớ khi ngủ là gì?  

Nói mớ khi ngủ là gì?  

Nói mớ khi ngủ, hay nói mê, là hành động nói trong khi ngủ. Đó là một loại của rối loạn rất ngủ - một hành vi bất thường xảy ra trong khi ngủ. Đây là một tình trạng rất phổ biến và thường không được coi là một vấn đề y tế.

Nói mớ khi ngủ có thể liên quan đến những âm thanh đơn giản hoặc các bài phát biểu dài. Những người nói mớ trong khi ngủ dường như thường nói chuyện với chính họ. Nhưng đôi khi, họ dường như tiếp tục trò chuyện với người khác. Họ có thể thì thầm, hoặc có thể hét lên.  

Tủ đông sài gòn giá rẻ giao hàng ngay trong ngày