# cách sống chung với người bị bệnh lao

Cần làm gì khi có người nhà mắc bệnh lao?

Cần làm gì khi có người nhà mắc bệnh lao?

Bệnh lao là gì? Bệnh lao gây ra do nhiễm khuẩn Mycobacterium tuberculosis. Bệnh này thường ảnh hưởng đến phổi nên người ta hay đồng nghĩa bệnh Lao và Ho Lao, nhưng đôi khi cũng có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể, ...