Cải xanh

Cải xanh

Cải xanh, Cải bẹ xanh, Cải canh, Cải cay - Brassica juncea (L.) Czern. et Coss., thuộc họ Cải - Brassicaceae.Mô tả Cải xanh:Cải xanh là cây thảo hàng nâm, hoàn toàn ...

Cải trời

Cải trời

Cải trời, Cải ma, Kim đầu tuyến - Blumea lacera (Burm.f.) DC., thuộc họ Cúc — Asteraceae.Mô tả Cải trời:Cải trời là dạng cây thảo mọc hằng năm; thân cao ...